Disclaimer

Ondanks de grote zorg een aandacht die besteed wordt aan het beheer van de website en social media pagina’s van Jazz Festival Hillegersberg, is het mogelijk dat de website en/of social media pagina’s onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Alle informatie is echter vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website en social media pagina’s geen rechten kunnen worden ontleend.

Jazz Festival Hillegersberg en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technisch of redactionele fouten of omissies die in deze website en/of social media pagina’s voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website, social media pagina’s of de links naar de websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Jazz Festival Hillegersberg website en social media pagina’s berusten bij Jazz Festival Hillegersberg. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Jazz Festival Hillegersberg de informatie vermeld op de website of de social media pagina’s van Jazz Festival Hillegersberg te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Jazz Festival Hillegersberg zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Jazz Festival Hillegersberg geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Promotiefilm

Promotiefilm Jazzfestival Hillegersberg

Festival weerbericht

weer 30 juni

Buienradar

Hillegersberg